„B” járműkategória fogalma:
Legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsi. Az ilyen gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó pótkocsiból álló járműszerelvény. Az ilyen gépkocsiból és nehézpótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a nehézpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonógépkocsi saját tömegét, és az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege sem haladja meg a 3500 kg-ot. Továbbá: segédmotoros kerékpár, mezőgazdasági vontató és pótkocsija, lassú jármű és nehézpótkocsija, kerti traktor, állati erővel vont jármű.
Tanfolyamra az vehető fel, aki:

 • 17 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011 (XII.28) Kormányrendeletben meghatározott       közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel; – alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.

A tanfolyam elméleti és gyakorlati tantárgyai:

 • Elméleti alapismeretek: 28 óra (Közlekedési ismeretek; Járművezetés elmélete, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek)
 • Alapoktatás: 9 óra
 • Városi vezetés 14 óra
 • Országúti vezetés: 4 óra
 • Éjszakai vezetés: 2 óra
 • Járműkezelési és gyakorlati vizsga: 1 óra

Vizsgatárgyak:

 • Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
 • Gyakorlat: forgalmi gyakorlati vizsga.

KRESZ elméleti vizsgára az a tanuló bocsátható, aki:

 • az „B” kategóriánál az előírt életkort betöltötte vagy annál 3 hónappal fiatalabb
 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, és az első vizsgaidőpontig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el,
 • nem áll az elméleti vizsga eltiltás hatálya alatt.
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.
 • 1. Egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas. (13/1992. (VI. 26.) Nm rendelet) az erről szóló orvosi alkalmassági vélemény eredeti példányát bemutatta

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáját, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára
A sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes.
Az elméleti foglalkozások időtartama: 45 perc
Gyakorlati tanóra időtartama: 50 perc
Gyakorlati vizsgára csak az a tanuló bocsátható, aki:

 • sikeres elméleti vizsgát tett,
 • a tanfolyam gyakorlati oktatási részét elvégezte

Kategória

Elmélet

Gyakorlat óra

Gyakorlat ft/óra

Gyakorlat összesen

Tandíj összesen

Elméleti vizsgadíj

Járműkez. Vizsgadíj

Forgalom vizsgadíj

Vizsgadíj összesen

B

50.000.

30

8000.-

240.000.-

290.000

4600.-

11.000.-

15.600.-

55/2018 Korm. rendelet alapján a sikeres kresz vizsgát követően a 20 év alatti hallgatók a tanfolyam, vizsgadíjból 25.000.-Ft visszaigényelhetnek.
A gyakorlat képzés tandíjára részletfizetést biztosítunk.
Vizsgaigazolást csak az a tanuló kaphat, aki:

 • eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek,
 • valamint a közúti járművezetők elsősegély-nyújtási ismereteinek megszerzéséről szóló igazolással rendelkezik.

Elsősegély tanfolyam
Kezdő vezetői engedély
Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.
Képzési tájékoztató